top of page
A Internett pisr

Abonnement

Naviger deg videre

Øk hastighet på linjen din

Fryse

Fryse abonnement

Det koster 400,- for å fryse abonnementet. Frysing av abonnement kan bare skje for hver hele kvartal. I tilegg til kostnaden med frysing påløper det et passivtabonnement med kr 100,- per måned.

Oppsigelse

Oppsigelse

Du kan si opp abbonementet med en skriftlig mail til oss. Oppsigelsestiden er 3 måneder for privat kunder og 3 måneder for bedriftskunder dersom annet ikke er avtalt.

Dersom du sier opp avtalen før bindingstiden utløper vil du bli fakturert i henhold til avtalte priser for gjenstående del av bindingstiden.

Endr abo

Endre abonnement

Endring av abonnement er kostnadsfritt. 

passivt

Passivt abonnement

Dersom fiberlinjen ikke er i bruk har Nordix Data likevel kostnader med stolpeleie samt vedlikehold/dokumentasjonskrav av fibersambandet. Derfor vil passivabonnement påløpe når kunden ikke benytter det bestilte fibernettet. Passivabonnement kan ikke brukes som erstatning for et abonnement i bindingstiden. Passivabonnement faktureres med kr 100 per mnd

I tillegg kommer det et engangsbeløp på frysing av abonnement på 400,- kr

reetablerig

Reetablering av abonnement

Når eksisterende kunde flytter kan fiberutstyret overdras til ny eier. Tidligere eier må sende Nordix Data informasjon om navn og telefonnummer på ny eier. Det koster 500,- for å reetablere abonnementet på en ny kunde.

Gjenåpning
Gjenåpning av abonnement som følge av manglende betaling koster kr 200,-

Kundesenter

Takk for din henvendelse!

Ring oss

77662600

bottom of page