top of page
Påse at rørendene ender inne i skapet og inne i kummen på en slik måte at det ikke vil være mulighet for vanninntrenging i røret.
Rør som legges til stolpe skal avsluttes ca. 1 m oppe på stolpen. Rørenden skal være tildekket med rørplugg.
Ledige kabelrør skal alltid plugges for å hindre inntrenging av fremedelementer. Alle rør skal holdes rene for vann og smuss, før, under og etter anleggsperioden. Rørene skal ikke være deformert, eller inneholde fremmede elementer etter at installasjon av kabel eller subrør er ferdigstilt.
Rør skal være avsluttet ihht til gjeldene kravdokument, Kontrollpunktet brukes for røravslutning ved tomtegrense, stolpe, kum, skap, husvegg osv
Ved beskyttelse av mikrosubrør og mikrokabler skal f.eks. fleksible halvrør, QA-flex rør benyttes.
Choose your pizza toppings:

Thanks for your order!

bottom of page